Открий София

Минерални извори
Минералните извори в София са били център на възникващото около тях древно селище ...

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Един от най-богатите и интересни музеи на Балканите ...

Паметник на ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Паметникът е открит през 1907 г. ...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Сградата е тържествено осветена на 25 ноември 1884 ...

Орлов мост
Орлов мост е построен през 1890 – 1891 г. по проект на инж. Прошек. ...

Сграда на ВОЕННИЯ КЛУБ
Строежът на клуба е започнал през 1895 г. ...

Градските СОФИЙСКИ ХАЛИ
Сградата на централните хали е построена в периода 1902 – 1905 ...

Софийски университет СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Сградата на Софийския университет е строена на три етапа в продължение на почти половин век ...