София през първата половина на XX век
Младата столица на възстановилата се българска държавност бърза да порасне и смае европейския континент. ...