Назад

Организация на движението във връзка със събитие в Музея за история на София

От 08:00 часа до приключване на приема на 11.12.2018 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, на паркинга на пл. „Кн. Александър I“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ – 70 (седемдесет) паркоместа.