Назад

Организация на движението във връзка с провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски” на 14.12.2018 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

• от 08:00 часа до приключване на футболната среща на 14.12.2018 г. при сектор Г на  Националния стадион „Васил Левски”;

• от 11:00 до 19:30 часа на 14.12.2018 г. на североизточната част на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) паркоместа;

• от 16:30 часа на 14.12.2018 г. до приключване на футболната среща, само при необходимост и по преценка на ръководството на СДВР, се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки с изключение на автобусите на масовия градски транспорт по:

- ул. „Ген. Гурко” между бул. „Васил Левски” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”;
- бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между пл. „Орлов мост” и бул. „Черни връх”;
- бул. „Драган Цанков” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Пейо К. Яворов”.