Назад

Организация на движението във връзка с ремонта на ул. „Граф Игнатиев“

Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства (ППС), както следва:

• От 08.12.2018 г. до 10.01.2019 г. по:

- ул. „Граф Игнатиев” в участъка от ул. „Алабин” до бул. „Васил Левски” с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

- ул. „Граф Игнатиев” в участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

- ул. „Иван Денкоглу” в участъка от ул. „Ангел Кънчев” до ул. „Граф Игнатиев”, включително и през кръстовището ул. „Иван Денкоглу” – ул. „Ангел Кънчев”;

- ул. „Княз Александър I” в участъка от ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Стефан Караджа”.

При изпълнение на СМР да се осигури пешеходна проходимост в зоната на строителните площадки с ширина минимум от 1,5 м.

• От 08.12.2018 г. до 21.12.2018 г. по:

- западната страна на ул. „Цар Шишман” в участъка от ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Ген. Паренсов”, като се оставя лента за еднопосочно движение с ширина минимум 3,5 м от източната страна на ул. „Цар Шишман” в указания участък с посока към ул. „Ген. Паренсов”;

- дясната пътна лента на ул. „Цар Шишман” в участъка от № 49 до № 53.