Забранява се влизане на пътни превозни средства в отсечка на ул. „Леге“


Във връзка с постъпило писмо от Национална гвардейска част за провеждане на тържествени церемонии по връчване на акредитивни писма на президента на Република България от новоназначените извънредни и пълномощни посланици на Република Гърция, Република Казахстан, Федерална Република Германия, Република Филипини и Република Панама в часовете между 10:00 ч. и 12:30 ч. на 26 януари се въвежда промяна в организацията на движение. Забранява се влизане на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“ от 09:30 ч. до приключване на церемониите на 26 януари.
Участниците в събитието от 09:30 ч. до приключване на церемониите ще паркират на бул. „Цар Освободител“ – пред Археологическия музей.