Организация на движението в централната градска част

Въведената организация на движението ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“ остава в сила до 28 септември.