Организация на движението по ул. „6-ти септември“

Във връзка с обновяване на публичните пространства в централната градска част на град София до ул. „6-ти септември“ до 28.10.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.