Обратно Организация на движението относно провеждане на „Алея на книгата“

От 08.00 до 24.00 часа на 28.08.2023 г., от 00.00 до 19.30 часа на 29.08.2023 г. и от 08.00 до 19.30 часа на 13.09.2023 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи монтажа и демонтажа на съоръженията и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”, както следва:
на ул. „Неофит Рилски” между бул. „Витоша” и ул. „Христо Белчев”, в частта до бул. „Витоша” – 4 /четири/ паркоместа;
на бул. „Патриарх Евтимий“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“, в близост до бул. „Витоша“ – 2 /две/ паркоместа.