Организация на движението за ул. „Народно хоро“

От 26.10.2023 г. до 24.11.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Александър Вейнер“ и ул. „Иван Радоев“.