Обратно Организация на движението за тържествено честване на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили

От 03:00 часа до приключване на събитието на 16.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, както следва:
- на паркинга на югоизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски”, (участък между ул. „15-ти ноември” и ул. „Оборище” – 14 (четиринадесет) броя паркоместа;
- на пл. „Народно събрание” – 8 (осем) броя паркоместа.