Обратно Организация на движението за реконструкция на ул. „Народно хоро“

От 28.09.2023 г. до 27.10.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“.