Обратно Организация на движението за разкриване на еднопосочна спирка „Национална футболна база“

 

 

 

Считано от 24.08.2023 г. „Център за градска мобилност“  ще разкрие еднопосочна спирка  „Национална футболна база“, която обслужва автобусна линия № 304.

До 24.08.2023 г. ще бъде монтиран пътен знак  Д24,  съгласно одобрения проект за организация на движението.