Организация на движението за провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски” на 14.10.2023 г.

От 09:00 до 24:00 часа на 14.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) паркоместа.