Организация на движението за провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски” на 07.10.2023 г.

От 10:00 до 18:00 часа на 07.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:
- На паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) паркоместа;
- На ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Васил Левски“ – 50 (петдесет) паркоместа.