Обратно Организация на движението за провеждане на събитие на Посолството на Република Молдова на 10.10.2023 г.

От 15:00 часа до приключване на събитието на 10.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на участниците в мероприятието на бул. „Джеймс Баучер“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“, от страната на хотела.