Обратно Организация на движението за провеждане на събитие на Софийска градска художествена галерия

От 09.00 до 19.00 часа на (07, 08, 09, 10, 11 и 12) септември 2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“ пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.