Обратно Организация на движението за провеждане на културно мероприятие на ул. „Цар Шишман“

 

От 08:00 часа до 20:00 часа на 16.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Цар Шишман“  № 31 – 2 (два) броя паркоместа.