Обратно Организация на движението за провеждане на концерт „Неустоимият звук на кларинета“ на 26.09.2023 г.

От 12:00 до 22:00 часа на 26.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на бул. „Кн. Мария-Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и входа на МС „Сердика“ при джамията – 2 /две/ паркоместа.