Организация на движението за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. и евентуален втори тур на 05.11.2023 г.

От 20:00 часа на 29.10.2023 г. (и от 20:00 часа на 05.11.2023 г. при евентуален втори тур) до приключване на транспортирането на изборните материали се ограничава движението на превозни средства по бул. „Асен Йорданов“ в участъка от "Площад на авиацията" до бул. „Шипченски проход“.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и място.