Организация на движението за кръстовище ул. „Ген. Гурко“ – ул. „6-ти септември“

От 26.10.2023 г. до 16.11.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Ген. Гурко“ – ул. „6-ти септември“.

Забранява се и влизането, престоят и паркирането на превозни средства по ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.