Организация на движението за кръстовището ул. „6-ти септември“ – ул. „Славянска“

От 09.08.2023 г. до 15.08.2023 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:

  • забранява се влизането на пътни превозни средства (ППС) през кръстовище ул. „6-ти септември“ – ул. „Славянска“;
  • забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства по: ул. „Славянска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“, ул. „Славянска“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“ и ул. „6-ти септември“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.