Обратно Организация на движението за концерт на пл. „Кн. Александър І” на 16.09.2023 г.

От 12:00 часа на 14.09.2023 г. до 07:00 часа на 17.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър І” – 26 (двадесет и шест) паркоместа.

От 17:00 часа до 22:00 часа на 16.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър І”.

От 19:00 до 22:00 часа на 16.09.2023 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и пл. „Независимост”.