Обратно Организация на движението за измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на бул. „Симеоновско шосе“

От 00.30 часа до 02.00 часа на 28.08.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от Софийския околовръстен път до ул. „Проф. д-р Иван Странски“. От 02.00 часа до 04.30 часа на 28.08.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.