Обратно Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 03.08.2023 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва: 
- от 15:00 до 20:30 часа на 03.08.2023 г. на североизточното локално пътно платно на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ между ул. „Козлодуй“ и пл. „Лъвов мост“ – 20 (двадесет) паркоместа;
- от 10:00 до 15:00 часа на 03.08.2023 г. на ул. „Коломан“ № 1, административна сграда на „Славия“ – 15 (петнадесет) паркоместа.