Организация на движението за заснемане на филмова продукция

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 08:30 часа на 06.10.2023 г. до 08:30 часа на 07.10.2023 г. на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Оборище“ и ул. „Шипка“  – 20 (двадесет) броя паркоместа;
- От 08:30 часа на 06.10.2023 г. до 08:30 часа на 07.10.2023 г. на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Шипка“ и ул. „Шейново“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- От 17:00 часа на 06.10.2023 г. до 05:00 часа на 07.10.2023 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между ул. „Шипка“ и локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- От 20:30 часа на 08.10.2023 г. до 08:30 часа на 10.10.2023 г. на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Шипка“ и ул. „Шейново“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;
- От 20:30 часа на 08.10.2023 г. до 08:30 часа на 10.10.2023 г. на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Оборище“ и ул. „Шипка“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 08:30 часа до 24:00 часа на 10.10.2023 г. на ул. „Оборище“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър Невски“ – 18 (осемнадесет) броя паркоместа;
- От 08:30 часа до 20:30 часа на 09.10.2023 г. и 10.10.2023 г. на източната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” (от страната на ул. „Дякон Игнатий“)– 25 (двадесет и пет) броя паркоместа.