Обратно Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 12.09.2023 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 06:00 до 18:00 часа на 12.09.2023 г. на ул. „Буная“ между ул. „Оборище“ и ул. „Русалка“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- От 06:00 до 18:00 часа на 12.09.2023 г. на ул. „Марагидик“ между ул. „Буная“ и ул. „Драговица“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 08:00 до 17:00 часа на 12.09.2023 г. на бул. „Кръстьо Пастухов“ между ул. „Иван Арабаджията“ и ул. „5017“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 06:00 до 10:00 часа на 12.09.2023 г. на паркинга зад „Гранд Хотел Милениум“ откъм бул. „България“ – 14 (четиринадесет) паркоместа.