Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 17:00 часа на 04.12.2022 г. до 12:00 часа на 05.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“ – 8 (осем) паркоместа;
- на ул. „Аксаков“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“ – 7 (седем) паркоместа.