Обратно Организация на движението за заснемане на италиански филм с работно заглавие „Голямата амбиция“

От 06:00 до 20:00 часа на 10.10.2023 г., от 12:00 до 20:00 часа на 11.10.2023 г. и от 07:00 до 15:00 часа на 12.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ – 10 (десет) паркоместа.