Обратно Организация на движението за заснемането на филмовата продукция с работно заглавие „Алея на славата”

От 14:00 до 22:00 часа на 02.08.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Гургулят“ между ул. „Кн. Борис I“ и ул. „Цар Асен“ – 12 (дванадесет) паркоместа.