Организация на движението за доизграждане на канализационната мрежа на Нови Искър, район „Нови Искър“

От 26.10.2023 г. до 11.11.2023 г. (включително) се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Липите“ между ул. „Искърско дефиле“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забрана, както и за превозните средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

От 26.10.2023 г. до 11.11.2023 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:

➢ Автобусите от автобусна линия № 26 продължават да се движат по временния маршрут, както следва (в посока спирка „Начало кв. "Гниляне“): от ж.к. „Обеля 2“ и автостанция "Илиянци" по действащия маршрут до кръстовището на шосето от с. Мировяне (ул. „Крушата“) и ул. „Липите“, наляво по ул. „Липите“ и наляво по ул. „Искърско дефиле“ по маршрута двупосочно. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия № 27 от метростанция „Княгиня Мария-Луиза“ по ул. „Искърско дефиле“  до с. Кътина.

➢ Автобусите от автобусна линия № 29 продължават да се движат по променения маршрут, както следва (в посока село Балша): от автостанция "Илиянци" по действащия маршрут до кръстовището на шосето от с. Мировяне (ул. „Крушата“) и ул. „Липите“, по ул. „Липите“ и по ул. „Искърско дефиле“ по маршрута двупосочно.

Автобусите от линии №№ 26 и 29 продължават да спират на разкритите временни спирки по ул. „Липите“, както следва:

  • двупосочна с кодове 6681 и 6682 „Ул. "Крушата" – временна“ на кръстовището с шосето за с. Мировяне (ул. „Крушата“);
  • двупосочна с кодове 6683 и 6684 „Ул. "Победа" – временна“ на кръстовището с ул. „Победа“;
  • двупосочна с кодове 6685 и 6686 „Ул. Васил Левски-временна“ на кръстовището с ул. „Васил Левски“.

Временната спирка за автобусна линия № 27 – двупосочна с кодове 6687 и 6688 „Ул. "Равнец" – временна“ на кръстовището с ул. „Искърско дефиле“ се закрива.