Обратно Организация на движението за доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля”

До 16.06.2023 г. (включително) се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ между ул. „24-та“ и ул. „14-та“ в кв. „Обеля“.