Организация на движението за доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Обеля”


От 21.02.2023 г. до 28.03.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ между ул. „24-та“ и ул. „14-та“ в кв. „Обеля“.