Организация на движението пред сградата на Софийската градска художествена галерия

От 09:00 до 19:00 часа на 14.11.2023 г., 15.11.2023 г., 16.11.2023 г., 17.11.2023 г., 20.11.2023 г. и 21.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийската градска художествена галерия – 4 (четири) паркоместа.