Обратно Организация на движението във връзка с провеждането на Ретро парад на превозни средства

 

От 07:00 до 14:00 часа на 17.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:
- На паркинга на пл. „Кн. Александър I“;
- На ул. „Дякон Игнатий“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“.

От 07:30 до 14:00 часа на 17.09.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“ с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието.