Организация на движението във връзка с изграждане на канализация в "Драгалевци"

До 13.11.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Константин Помянов“ и кръговото кръстовище на ул. „Папрат"/ул. „Захари Зограф“ с изключение на ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.