Организация на движението във връзка с връчване на акредитивни писма

От 09:00 до 12:30 часа на 13.10.2023 г. ще се осигури паркирането на автобусите на участниците в мероприятието пред Археологическия музей.
От 09:00 до 12:30 часа на 13.10.2023 г. ще се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.