Организация на движението във връзка със събитие

От 14:00 часа до приключване на приема на 12.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието по ул. „Милин камък” между бул. „Свети Наум” и входа на резиденция „Лозенец“.