Обратно Организация на движението във връзка със заснемането на клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
➢ От 17:00 часа на 30.10.2023 г. до 14:00 часа на 31.10.2023 г. на ул. „Стара планина“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Париж“ – 12 (дванадесет) паркоместа;
От 08:00 до 14:00 часа на 31.10.2023 г. на ул. „11-ти август“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „ Стара планина“ – 4 (четири) паркоместа;
От 07:00 до 19:00 часа на 31.10.2023 г. на ул. „Сердикийски събор“ между ул. „Света Троица“ и ул. „Кожух планина“ – 10 (десет) паркоместа;
От 07:00 до 19:00 часа на 31.10.2023 г. на ул. „Света Троица“ между ул. „Богатица“ и ул. „Сердикийски събор“ – 4 (четири) паркоместа;
От 16:00 до 22:00 часа на 01.11.2023 г. на локалното пътно платно на бул. „Александър Малинов“ между № 85 и № 91 – 10 (десет) паркоместа.