Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 06:00 до 20:00 часа на 10.10.2023 г., от 12:00 до 20:00 часа на 11.10.2023 г. и от 07:00 до 15:00 часа на 12.10.2023 г. на ул. „Позитано“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ – 10 (десет) паркоместа;
- От 15:00 до 21:00 часа на 10.10.2023 г. и от 06:00 до 18:00 часа на 11.10.2023 г. на ул. „Самоков“ между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Жетварка“ – 18 (осемнадесет) паркоместа;
- От 06:00 до 20:00 часа на 12.10.2023 г. на ул. „Московска“ между пл. „Николай Гяуров“ и бариерата на Британското посолство – 10 (десет) паркоместа;
- От 06:00 до 20.:00 часа на 12.10.2023 г. и от 06:00 до 18:00 часа на 11.10.2023 г. на пл. „Николай Гяуров“ – 20 (двадесет) паркоместа;
- От 07:00 до 22:00 часа на 13.10.2023 г. на пл. „Николай Гяуров“ – 20 (двадесет) паркоместа;
- От 07:00 до 19:00 часа на 13.10.2023 г. на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“, зад църквата „Света София“ - 13 (тринадесет) паркоместа;
- От 17:00 до 20:00 часа на 13.10.2023 г. на пл. „Кн. Александър I“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
- От 06:00 до 15:00 часа на 14.10.2023 г. на пл. „Кн. Александър I“ – 35 (тридесет и пет) паркоместа;
- От 06:00 до 16:00 часа на 14.10.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Петър Станчев“ и ул. „Червена стена“ – 35 (тридесет и пет) паркоместа.

От 06:00 до 20:00 часа на 10.10.2023 г., от 12:00 до 20:00 часа на 11.10.2023 г. и от 07:00 до 15:00 часа на 12.10.2023 г. ще се разреши паркирането на пътни превозни средства на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Света Неделя“ (от страната на хотел „София Балкан Палас“, при служебния вход).

От 07:00 до 11:00 часа на 14.10.2023 г. се забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” между паркинга на пл. „Княз Александър I” и пл. „Независимост” на интервали от по 2 (две) минути общо 6 (шест) пъти.