Обратно Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 07:00 часа до 16:30 часа на 06.07.2023 г. и 08.07.2023 г. на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 11:30 часа до 16:30 часа на 06.07.2023 г. на ул. „Московска“ в участъка и ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
- От 11:00 часа на 08.07.2023 до 03:00 часа на 09.07.2023 г. на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“ – 6 (шест) броя паркоместа;
- От 14:30 часа до 16:30 часа на 06.07.2023 г. се  забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 3 (три) минути на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 4 пъти за периода) на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Дунав“ и  ул. „11-ти август“;
- От 23:00 часа на 06.07.2023 г. до 01:00 часа на 07.07.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства  за максимум 3 (три) минути на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 6 пъти за периода) на ул. „Дунав“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Московска“;
- От 00:00 часа до 02:30 часа на 09.07.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 3 (три) минути на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 5 пъти за периода) на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Париж“.