Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 19:00 часа на 14.09.2023 г. до 03:00 часа на 15.09.2023 г. на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 03:00 до 07:00 часа на 15.09.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ № 100 в близост до хотел „Маринела“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 05:00 до 11:00 часа на 16.09.2023 г. на бул. „Витоша“ пред хотел „Гранд хотел Милениум“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 10:00 до 19:00 часа на 16.09.2023 г. на ул. „Стефан Караджа“ в близост до ул. „Ген. Гурко“ - 10 (десет) паркоместа;

- От 10:00 до 24:00 часа на 17.09.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ № 100 в близост до хотел „Маринела“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 23:00 часа на 19.09.2023 г. до 07:00 часа на 20.09.2023 г. на ул. „Христо Белчев“ № 12 между ул. „Иван Денкоглу“ и ул. „Солунска“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 05:00 до 12:00 часа на 20.09.2023 г. на ул. „Проф. д-р Васил Златарски“ в близост до ул. „Св. Киприян“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 10:00 до 24:00 часа на 21.09.2023 г. на ул. „Любата“ в близост до ул. „Кап. Тодор Ночев“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 08:00 до 22:00 часа на 24.09.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ № 100 (в близост до хотел „Маринела“) между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 09:00 до 14:00 часа на 25.09.2023 г. на безименна улица при сграда с  административен адрес: ул. „Черковна“ № 3а, от страната вх. Б, Д и Г – 10 (десет) паркоместа;

- От 13:00 до 18:00 часа на 25.09.2023 г. на бул. „Витоша“ пред хотел "Гранд хотел Милениум" – 10 (десет) паркоместа;

- От 17:00 до 23:00 часа на 25.09.2023 г. на ул. „Любата“ в близост до ул. „Кап. Тодор Ночев“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 12:00 до 24:00 часа на 28.09.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ № 7 (зад резиденция „Диневи“) – 10 (десет) паркоместа.