Забранява се престоят и паркирането в отсечка на бул. „Джеймс Баучер“

От 08:00 до 19:00 часа на 22.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Петър Станчев“ и ул. „Кап. Тодор Ночев“, в близост до входа на хотел „Маринела“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа. Промяната се налага във връзка с провеждане на събитие.