Обратно Във връзка с организирането на корпоративно събитие се въвежда промяна в организация на движение

От 14:00 до 23:00 часа на 10.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Петко Каравелов“ между бул. „България“ и ул. „Емил Берсински“ – 60 (шестдесет) паркоместа.