Паричната единица на Република България е левът (лв.), който е равен на 100 стотинки (ст.).

От 1997 г. страната е във валутен борд и има фиксиран курс за 1 евро - 1,95583 лева. Валута може да се обмени в банки или в някоe от многобройните валутни бюра.

Актуална валутна информация може да получите от сайта на Българската народна банка.