Обратно Удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Медицинския университет в София