Назад

Ирина Савина

 

 

Ирина Савина

заместник-кмет
по направление “Инвестиции и строителство”

 

Дата на раждане: 11 ноември 1977 г.
Образование:  
  Магистър „Многостранна дипломация и международни организации”,
СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Основни предмети/застъпени професионални умения: многостранна дипломация, международни организации
  Бакалавър по икономика,
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, специалност „Икономика на социално-културната сфера”
Допълнителна квалификация:  
  Специализация по Политически мениджмънт,
Училище за политика, София.
Чужди езици: Английски език  
Професионален опит:  
2006 г. - Заместник-кмет по направление „Инвестиции и строителство” на Столична община
2003 г. - 2006 г. Връзки с обществеността,
Microsoft Bulgariа
2001 г. – 2003 г. Областна администрация,
Видин, Старши експерт