Надежда Друмева Бобчева

Заместник-кмет по направление
'
'ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ''​​​​​​​
​​​​​​​Надежда Бобчева е магистър – направление "Икономика", специалност „Финанси“ от УНСС – София и магистър по специалност „Градско управление“ от Институт по жилищна политика и градско развитие – Ротердам, Нидерландия.

Надежда Бобчева е работила като заместник-кмет в район „Оборище“, участвала е като консултант при разработване, управление и оценка на проектни предложения по различни оперативни програми, обучител – специалност „Обучение и развитие“ по проект „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.

Надежда Бобчева е работила и като директор в дирекция „Икономика и международни програми” към Община Силистра.

​​​​​​​