Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Я:

 

Я
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Яна Гергинова Янева ДЗКИ-1295-(1)/22.12.2009 ДЗКИ-1295-(2)/22.12.2009    
Яна Христова Селиктар ДЗКИ-1281-(1)/20.11.2009 ДЗКИ-1281-(2)/20.11.2009    
Яна Цветанова Радева ДЗКИ-2601(1)/04.10.2016 ДЗКИ-2601(2)/04.10.2016    
Янита Гочева Пенева ДЗКИ-2845(1)/01.11.2017 ДЗКИ-2845(2)/01.11.2017    
Янка Атанасова Васева ДЗКИ-483-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-483-(2)/30.04.2009    
Янка Великова Никодимова ДЗКИ-1307-(1)/01.02.2010 ДЗКИ-1307-(2)/01.02.2010    
Янка Иванова Липова ДЗКИ-342-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-342-(2)/30.04.2009    
Янка Петкова Легоманова ДЗКИ-2058-(1)/02.06.2014 ДЗКИ-2058-(2)/02.06.2014    
Янка Тодорова Илкова ДЗКИ-452-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-452-(2)/31.03.2009    
Янко Борисов Николов ДЗКИ-2475-(1)/28.03.2016 ДЗКИ-2475-(2)/28.03.2016