Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Й:

 

Й
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Йоана Владимирова Христова ДЗКИ-2671(1)/18.01.2017 ДЗКИ-2671(2)/18.01.2017    
Йоана Любомирова Алексиева ДЗКИ-1801-(1)/11.12.2012 ДЗКИ-1801-(2)/11.12.2012    
Йоанна Георгиева Казакова ДЗКИ-2013-(1)/06.02.2014 ДЗКИ-2013-(2)/06.02.2014    
Йова Петкова Граматикова ДЗКИ-179-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2665(1)/27.12.2016
ДЗКИ-179-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2665(2)/27.12.2016
   
Йолита Михайлова Тодорова ДЗКИ-2494-(1)/31.03.2016 ДЗКИ-2494-(2)/31.03.2016    
Йонка Стойчева Христова ДЗКИ-462-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-462-(2)/30.04.2009    
Йордан Лилов Козовски ДЗКИ-114-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2729(1)/12.04.2017
ДЗКИ-114-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2729(2)/12.04.2017
   
Йорданка Асенова Фандъкова ДЗКИ-807-(1)/31.03.2009 СО15-9300-309/13.11.2015    
Йорданка Василева Радкова ДЗКИ-2812(1)/01.09.2017 ДЗКИ-2812(2)/01.09.2017    
Йорданка Веселинова Павлова-Лилова ДЗКИ-125-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-125-(2)/30.04.2009    
Йорданка Николова Георгиева ДЗКИ-532-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-532-(2)/30.04.2009    
Йорданка Христова Станкова ДЗКИ-208-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-208-(2)/30.04.2009    
Йорданка Цанова Гечева ДЗКИ-2125-(1)/04.11.2014 ДЗКИ-2125-(2)/04.11.2014